Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Verwarmen en koelen met Peltier

Energiezuinig verwarmen en koelen met Peltier-technologie

Het erg accuraat, milieuvriendelijk en energiezuinig systeem om op te warmen en te koelen met Peltier-technologie wordt in de koelbroedstoof IPP, de klimaatkamer HPP en de bewaarincubator IPS gebruikt. Opwarmen en koelen in 1 systeem : als men een Peltier-element onder spanning zet, zal één kant afkoelen en zal de andere kant gelijktijdig opwarmen. Door het voltage om te draaien, wisselt men de koude en warme kant om.

De Peltier technologie

De Peltier-technolgie werkt erg economische en energiezuinig bij temperaturen in de buurt van de omgevingstemperatuur, vermits er enkel energie gevraagd wordt wanneer opwarmen of afkoelen nodig is. Dit in tegenstelling met een compressorkoelsysteem. Bovendien kan  men de temperatuur bij opwarmen of afkoelen met Peltier-elementen uiterst precies regelen.

Koelen met Peltier-elementen in de koelbroedstoof IPP, klimaatkast HPP en bewaarincubator IPS.

Principe van een warmtepomp bij het opwarmen in de koelbroedstoof IPP, klimaatkast HPP en bewaarincubator IPS.

Tijdens het opwarmen wordt er – net zoals bij een warmtepomp – thermische energie uit de omgevingslucht onttrokken en geïntroduceerd in de binnenkamer. Door het gesloten Peltier-systeem, is er geen uitwisseling met de omgevingslucht. De voordelen: geen ontvochtiging van de binnenruimte en een sterk verminderd contaminatiegevaar.

Met Peltier voor maximale energie-efficiëntie, precisie en veelzijdigheid.

Energie-efficiëntie

Bij Peltier-toestellen wordt in vergelijking met conventionele laboratoriumtoestellen met koelfuncties op basis van compressortechnologie de thermische omgevingsenergie omgezet in warmte-energie, waarmee tot een derde van de benodigde warmte-energie wordt gecompenseerd. Het grote voordeel van de Peltier-technologie is dat alleen de energie wordt gebruikt die echt nodig is om de temperatuur constant te houden – dus voor werktemperaturen die dicht bij de omgevingstemperatuur liggen, is de energiebehoefte zeer laag. De effectiviteit van apparaten met compressoren neemt vanaf dit punt drastisch af, terwijl de Peltier-technologie volledig kan profiteren van haar superieure energie-efficiëntie met een besparingspotentieel tot 90 %.

Peltierelementen functioneren als warmtepomp. Tijdens de verwarmingswerking wordt de warmte-energie aan de omgevingslucht onttrokken en aan de binnenlucht toegevoerd. Er vindt geen uitwisseling van buitenlucht plaats en het interieur wordt dus niet ontvochtigd.

Het fysiek geïnduceerde, onvermijdelijke druppelende water tijdens het koelproces vindt niet in de kamer plaats, maar buiten de werkruimte. Bovendien zorgen de geïntegreerde ventilatoren voor een snel energietransport en een optimale temperatuurverdeling.

Peltier-apparaten zijn een alternatieve oplossing gezien de stijgende energiekosten en de verhoogde inspanningen op het gebied van milieubescherming met betrekking tot economische en ecologische aspecten.

Nauwkeurigheid

Peltier is heerlijk veelzijdig. Een Peltier-element in een Memmert Peltier-gekoelde incubator of een Peltier constante klimaatkamer wordt tot 18.000 keer per seconde geschakeld, waardoor een uiterst gevoelige temperatuurregeling mogelijk is. De extreem kleine regelschommelingen zorgen ervoor dat tests en processen herhaalbaar en documenteerbaar zijn onder nauwkeurig gedefinieerde omstandigheden.

Bovendien verwarmt en koelt de Peltier-technologie in Memmert-toestellen naadloos in één systeem en werkt bijna trillingsvrij en uiterst stil. Vooral voor toepassingen zoals het kweken van eiwitkristallen, het kweken van insecten, zebravisjes en muizen is het feit dat er geen luide en ongezonde compressor nodig is, een onschatbaar voordeel. Natuurlijk profiteren de medewerkers ook van de aangename rust in het laboratorium, onafhankelijk van de toepassing, zodat ze zich zonder afleiding kunnen concentreren op wat essentieel is: hun werk.

Veelzijdigheid

Incubatie, opslag en klimaatbeheersing met Peltier-gekoelde incubatoren en constante klimaatkamers. De universeel toepasbare energiebespaarders worden in de microbiologie, celcultuur, voedingsanalyse of de elektronica-industrie net zo goed gebruikt als voor het testen van de stabiliteit van voedingsmiddelen en farmaceutische producten en het testen van bouwmaterialen.

De Peltier-systemen zijn goed ontworpen, zodat er meestal geen storingen optreden. De apparaten hebben een hoge duurzaamheid en zijn bijna onderhoudsvrij.

Industry

csm_icon-sector-industry_f6b3b1b3b9
Memmert industrie

Storing sensitive sensors in a climate chamber with a maximum temperature deviation of 0.2 K? Reducing your process times during vacuum drying to an optimum? Ensuring interruption-free long-term testing? Running experiments with defined air exchange rates? Our industrial applications special introduces suitable appliances as well as case studies.

Industry

csm_icon-sector-industry_f6b3b1b3b9
Memmert industrie

Storing sensitive sensors in a climate chamber with a maximum temperature deviation of 0.2 K? Reducing your process times during vacuum drying to an optimum? Ensuring interruption-free long-term testing? Running experiments with defined air exchange rates? Our industrial applications special introduces suitable appliances as well as case studies.

Industry

csm_icon-sector-industry_f6b3b1b3b9
Memmert industrie

Storing sensitive sensors in a climate chamber with a maximum temperature deviation of 0.2 K? Reducing your process times during vacuum drying to an optimum? Ensuring interruption-free long-term testing? Running experiments with defined air exchange rates? Our industrial applications special introduces suitable appliances as well as case studies.

Industry

csm_icon-sector-industry_f6b3b1b3b9
Memmert industrie

Storing sensitive sensors in a climate chamber with a maximum temperature deviation of 0.2 K? Reducing your process times during vacuum drying to an optimum? Ensuring interruption-free long-term testing? Running experiments with defined air exchange rates? Our industrial applications special introduces suitable appliances as well as case studies.

Case Studies

Let us take you into the fascinating world of Memmert appliances, which we have collected on our user platform.

Precise tempering of industrial plasticine

Alongside CAD, computer projection and augmented reality, car designers still use a very traditional method to bring their designs to life. Clay, an industrial plasticine, is heated and stored in a precise and thermally safe clay oven, producing life-size models.